Astım Nedir?

ASTIM NEDİR?

Astım birçok hücre ve hücre bileşeninin rol oynadığı hava yollarında meydana gelen kronik bir hastalıktır. Astım, duyarlı kişilerde nöbetler halinde ve özellikle gece ve/veya sabaha karşı gelen hırıltı, nefes darlığı, göğüste sıkışma ve öksürük ataklarına neden olur.

ASTIM YAYGIN BELİRTİLERİ

  • Özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde meydana gelen tekrarlayan hırıltılı solunum,
  • Nefes darlığı,
  • Göğüste sıkışma hissi
  • Öksürük atakları
  • Hava yolu aşırı duyarlılığı

ASTIMI NELER TETİKLER?

Ataklar halinde gelen bu değişiklikler genellikle polen, küf, hayvan tüyleri, toz akarları gibi alerjenler veya sigara dumanı, partiküler maddeler ve uçucu organik bileşikler gibi irritanlar, soğuk hava, egzersiz ve solunum yolu infeksiyonları gibi çeşitli faktörlerle tetiklenir.

Hastaların çoğunda atak kısa süreli seyreder, ataklar sırasında meydana gelen solunum yolu değişiklikleri kendiliğinden veya tedavi ile düzelir. Hastalarda belirli dönemlerde astım alevlenmeleri görülebilir ve bu alevlenmeler hayatı tehdit edici olabilir.

ASTIMA NEDEN OLAN RİSK FAKTÖRLERİ

  1. Genetik Faktörler

-Hava yolu aşırı duyarlılığının gelişmesine yatkınlık yaratan genler

-Obezite

-Cinsiyet

  • Çevresel Faktörler

Ev iç akarları kürklü hayvanlar (köpek, kendi, fare), hamam böceği alerjenleri, mantarlar, küf, mayalar.

-Ev dışı: polenler, mantarlar, küf, mayalar.

-Enfeksiyonlar

-Sigara dumanı

-Pasif içicilik

-Aktif içicilik

-Ev dışı/ev içi hava kirliliği

-Beslenme

ASTIM TANISI

Uygun tedavinin yapılabilmesi için astım tanısının doğru konulması çok önemlidir. Astım tanısı çoğunlukla klinik bulgularla konur. Klinik öykü ve fizik muayene çocukluk çağı astım tanısının temelini oluşturur. Günümüzde astım tanısında kullanılabilecek altın standart bir test ya da belirteç yoktur. Laboratuvar bulguları tanının kesinleşmesi ve benzer semptom veren hastalıkların dışlanmasında yardımcıdır. Bazı durumlarda tedaviye yanıtın değerlendirilmesi de tanısal amaçla kullanılabilir.

ASTIM TEDAVİSİ

Astım tedavisinin ana amacı semptom kontrolü sağlamak ve astıma bağlı istenmeyen sonuçları önlemektir Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar temel olarak kontrol edici ve semptom giderici ilaçlar olmak üzere iki grupta toplanır. Kontrol edici ilaçlar astımın kontrol altında tutulmasını sağlayan her gün kullanılan ilaçlardır.

Hastanın tedavisinin düzenlenmesinin astım semptomlarına göre yani astım kontrolüne dayalı gerçekleştirilmesi basamak tedavisi olarak adlandırılır. Basamak tedavisinde amaç kullanılabilecek en az miktarda ilacı kullanarak hastalık kontrolünün sağlanmasıdır.