Ayak Bileği Burkulması

AYAK BİLEĞİ BURKULMASI

Ayak bileği burkulmaları, en sık karşılaşılan bilek yaralanmasıdır. Acil Servise başvuran hastalar arasında ayak bileği burkulması önemli bir yer tutmaktadır.

Ayak bileği burkulmaları, genellikle dış yan bağ kompleksi yaralanması sonucu oluşur. Ayak bileği, yük altında değilken içe bükülme ve içe döndürme konumunu alır. Bu konumdayken, ayak üzerine düşme sonucu burkulma ve bununla birlikte ağrı ve şişlik meydana gelir.

BURKULMALARDAKİ TEMEL SEBEPLER

Genellikle üzgün olmayan zemin üzerinde spor veya yürüyüş sırasında ayağın üzerine düşme veya lateral kenarın üzerine basma sırasında gelişir.

Ayak bileği burkulmaları ilk burkulmayı takiben sürekli devam eder. Ayak bileği burkulması geçiren kişilerde genellikle fonksiyonel ayak bileği dengesizliği görülmektedir. Fonksiyonel ayak bileği dengesizliği; ayakta boşalma hissi, eklemin destekleyiciliğinde kayıp oluşmasına sebep olur. Bu nedenle bir kere burkulan ayak bileği sürekli burkulmalarla devam eder.

AYAK BURKULMALARINDA TANI VE TEDAVİ

Kas-iskelet sisteminde meydana gelen yaralanmaların erken tanısı uygun tedavinin yapılabilmesi için gereklidir. Sadece fiziki muayene ile ayak bileğinde oluşan kemik hasarını ve derecesini, saptamak söz konusu değildir.

Ayak bileği burkulması altı ay boyunca cerrahi olmayan yeterli tedaviye rağmen; düz olmayan yüzeylerde veya yüksek topuklarla yürümede güçlük, ayak bileğinin boşalma, kayıp gidiyor hissi, şişlik, sertlik, hassasiyet, sportif faaliyetler sırasında veya günlük işlerin yapımı sırasında ayak bileğinin dış kenarında ağrının varlığı olarak tanımlanır.  Bu sebeple kırık bir ayak bileğinden, burkulmayı ayırabilir. Fiziki muayenede tanı anlaşılmakla beraber kemik yapıyı incelemek için de Bilgisayarlı Tomografi (BT) taraması çekilebilir.