İnsan Kaynakları

İŞE ALIM SÜRECİ

Her yılın başında yapılan kadro planları doğrultusunda boş kadrolara uygun kişiler öncelikle kurum ve pozisyon niteliklerine göre hastane bünyesinden temin edilmeye çalışılır. Kadro ihtiyacı tamamlanmadığı takdirde dış kaynaklara başvurulur.  Din, ırk, cinsiyet vb. gibi performansla ilgili olmayan konularda ayrım yapılmaksızın istihdam edilecek pozisyon için aranılan niteliklere sahip en uygun aday seçilir.

İşe alım ve görevlendirme sistemimizin temel kriterleri doğrultusunda ilgili adayda aranan başlıca özellikler şu şekildedir;

  • Kurumumuzun misyon, vizyon ve değerlerini benimseyip bu doğrultuda çalışabilecek,
  • Kendini ve takımını geliştirebilecek, 
  • Öğrenmeye ve yeniliklere her zaman açık, 
  • İnsan ilişkilerinde başarılı, 
  • İnisiyatif sahibi, 
  • İşinin gerektirdiği eğitime sahip, 

 

EĞİTİM YÖNETİMİ

Kurumumuzda çalışanlarımıza verilen eğitimler; genel oryantasyon, bölüme özel oryantasyon, bölüm uzmanlık eğitimleri, zorunlu eğitimler, dış kurum veya kişilerden alınan eğitimlerdir. 

Aramıza yeni katılan tüm çalışanlarımıza işe başlanan güne özel kurumsal oryantasyon eğitimi verilmektedir. Bölüme özgü eğitimler, bölüm yöneticileri tarafından çalışanların gelişimi için planlanan eğitimlerdir. Kurum dışı eğitimler ise kişisel gelişim eğitimlerini, mesleki eğitimleri, iş güvenliği kapsamındaki eğitimleri ve çeşitli kongreleri kapsamaktadır.

Bu eğitimlerle;

  • Çalışanın kurumu yakından tanıması, 
  • Kurum politikaları ve ortak uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması,
  • Kuruma uyum sürecini kolaylaştırıcı bazı temel deneyimleri kazanması amaçlanır.