Misyon, Vizyon, Değerler ve Kalite Politikamız

MİSYONUMUZ:

Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine katkı sağlamak.

VİZYONUMUZ:

Tıpta öncü uygulamaları kullanarak sektörde daima yenilikçi ve güvenilir olmak.

DEĞERLERİMİZ:

Hastalarımız; Hastalarımızın kurumumuzdan sağlıklı ve mutlu bir şekilde ayrılmasını sağlamak.

Çalışanlarımız; Çalışanlarımızın kurumumuza olan bağlılıklarını ve aidiyet duygularını diri tutmak.

Paydaşlarımız; Paydaşlarımızın hizmet etme heyecanımıza ortak olmasını sağlamak.

Etik Duruşumuz; Dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her kimliğe saygı göstermek ve tüm ilişkilerimizde en yüksek ahlaki değerleri gözetmek.

Toplumsal Sorumluluğumuz; Tüm çalışanlarımızla birlikte gönüllülük esasıyla inandığımız değerler ve yaşadığımız dünyanın gelişimine katkı sağlamak için faaliyetlerde bulunmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Vizyonumuz doğrultusunda, tanı ve tedavide öncü uygulamaları kullanarak, etik değerlerimiz çerçevesinde, yenilikçi ve güvenilir bir hizmet sunmaktayız.

Hastanemiz;

 • Kalite yönetimi felsefesini esas alarak bu felsefeyi tüm çalışanlarımıza yaymayı,
 • Çalışanların haklarına saygılı olmayı ve haklarını korumayı,
 • Çalışanlara ekip anlayışını ve kurum bilincini aşılamayı,
 • Hasta haklarına saygılı olmayı ve hasta haklarını korumayı,
 • Hasta memnuniyetine odaklı hizmet anlayışını oluşturmayı,
 • Hastaların bilinçli seçim haklarını kullanabilmelerini sağlamayı,
 • Paydaşlarımızla etik değerlerimiz doğrultusunda yakın ilişkiler sürdürmeyi,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı olmayı,
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek gelişimimizi sürdürmeyi,
 • Bilimsel araştırmalarda, eğitimlerde ve yeni uygulamalarda öncülük yapan bir kurum olmayı,
 • Bilgi, deneyim ve olanaklarımızla topluma daha iyi ve kaliteli bir sağlık hizmetini sunmayı,
 • Yenilikçi ve güvenilir olmayı,

Kalite politikası olarak hedeflemiştir.

KALİTE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ,

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik hazırlanan standartlar ile uyumlu bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Kalite komitelerimiz tarafından, değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları titizlikle yürütülerek, hizmet kalitemiz sürekli ölçülmektedir.

KOMİTELER

 • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
 • Eğitim Komitesi
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 • Hasta Güvenliği Komitesi
 • Hasta Bilgilendirme ve Bakım Komitesi
 • Hasta Hakları Komitesi
 • İlaç Yönetim Komitesi
 • Kan Transfüzyon Komitesi
 • Radyasyon Güvenliği Komitesi
 • Tesis Güvenliği Komitesi
 • Tıbbi Kayıt Komitesi