Anal Kaşıntı

ANAL KAŞINTI

Kaşıntı, çeşitli faktörlerle oluşan, hastayı rahatsız eden, kaşıma arzusu yaratan ve hoşa gitmeyen bir duygu olarak tanımlanır. Birçok dermatolojik, sistemik, dâhili ve nöropsikiyatrik hastalığın önemli bir bulgusu ve dermatolojik hastalıkların ise en sık gözlenen semptomu olarak değerlendirilmektedir. Özellikle dermatolojik hastalıkların yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinde kaşıntının ana faktördür.

ANAL KAŞINTI BELİRTİLERİ

Anal kaşıntı, makat bölgesinde oluşan kaşıma arzusu olarak tanımlanabilir. Anal kaşıntı ile birlikte kaşınan bölgede kızarma, ağrı, yanma gibi belirtiler görülebilir.

KRONİK KAŞINTI VE AKUT KAŞINTI

Kaşıntı ile kan dolaşımının hızlanması ve dokunun enfeksiyona karşı hazır hale getirilmesi kaşıntının bir savunma mekanizması olduğunu gösteren bir gerçektir. Kısa süren, etkenin ortadan kaldırılmasıyla gerileyen kaşıntılara “akut kaşıntı”, 6 haftadan uzun süren kişisel ve sosyal hayatı olumsuz etkileyen kaşıntılara “kronik kaşıntı” denir. Kaşıntı, bazen sistemik hastalığa eşlik eder veya psikolojik bozukluğun dışa yansıması olabilen lokal ya da yaygın hissedilebilen bir durumdur. Özellikle kronik kaşıntılarda hastaların %10-50’sinde altta yatan sistemik bir hastalık bulunabilmektedir.

ANAL KAŞINTI TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Doktor muayenesi kaşıntının akut veya kronik kaşıntı olduğunu belirlemek için yapılır. Eğer kaşıntı kronik bir duruma geldiyse kaşıntının ana kaynağını bulabilmek için, anoskopi, kolonoskopi, dışkı analizi gibi çeşitli tanı yöntemlerine başvurulabilir. Yapılan tetkiklerin sonucuna göre gerekli tedaviler doktor tarafından uygulanır.