ÇOĞUL GEBELİK NEDİR?

İki veya daha fazla sayıda fetüsün bulunması çoğul gebelik olarak tanımlanır. Bu tür gebeliklerde cinsiyetleri, doku tipleri, kan grupları, görünüşleri farklı veya aynı olabilir.

Çoğul gebelik oranlarının artmasına neden olan en önemli etkenler; üremeye yardımcı tekniklerin gelişmesi ve yaygınlaşması ve bununla birlikte çocuk sahibi olma yaşının otuzlu yaşların üzerine çıkmasıdır. Üremeye yardımcı tekniklerin kullanılması ise, başta ikiz gebelikler olmak üzere üçüz, dördüz ve diğer çoğul gebeliklerin oluşumunu artırmaktadır.

Çoğul gebelikler tekil gebeliklere oranla daha az görülmesine rağmen taşıdığı yüksek riskler ve artmış tedavi masrafları nedeni ile önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çoğul gebeliklerin erken tanısı, daha yakın gebelik takibi ve tekil gebeliklerden farklı olan komplikasyonlarının bilinmesi çok önemlidir.

ÇOĞUL GEBELİĞİ OLUŞTURABİLECEK FAKTÖRLER

  • Kalıtım
  • Anne yaşı ve doğum sayısı
  • Gebenin vücut yapısı
  • İlaç kullanımı
  • İnfertilite tedavisi

ÇOĞUL GEBELİK RİSK UNSURLARI

Çoğul gebelikler hem anne hem de bebek için risk oluşturmaktadır. Erken doğum, büyüme geriliği, eşler arası uyumsuzluk, fetüs kaybı, gebeliğe bağlı diyabet, anemi, gebeliğe bağlı hipertansiyon, gebelik kolestazı, yüksek sezaryen ihtimali gibi birçok risk unsurunu barındıran çoğul gebeliklerin erken takibinin önemi büyüktür.

ÇOĞUL GEBELİK TAKİBİ

Çoğul gebeliğin erkten teşhisi ve takibi ileride oluşabilecek komplikasyonları önlemek adına önemlidir. Takip sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • Düzenli beslenme takibi yapmak,
  • Erken kasılmaları önlemek
  • Fetal akciğer matürasyonu için steroid kullanılmak,
  • Yatak istirahati

ÇOĞUL GEBELİKLERDE DOĞUM

38.hafta ideal doğum zamanıdır. Çoğul gebeliklerde tekil gebeliklere göre risk oranı yüksek olduğundan sezaryen olasılığı büyüktür. İkinci fetüsün doğumu ilk fetüsün doğumuna göre daha risklidir ve her iki fetüs doğumu arasındaki süre önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir