ÇOCUKLARDA İDRAR KAÇIRMA

İdrar kaçırma çocukluk çağında en sık görülen problemlerdendir. İşeme mesane, mesane boynu, üretradaki düz kas ve üretradaki çizgili kasların koordine çalışması ile mümkündür. Bu kaslar arasındaki koordinasyon spinal kord, beyin sapı, ve beyindeki kompleks nörolojik kontrol sistemleri ile gerçekleştirilir.

İDRAR KAÇIRMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

 • Çevresel,
 • Psiko-sosyal
 • Genetik faktörler,
 • Uyku uyanıklık sistemini kontrol eden kortikal merkezler,
 • Mesane fizyolojisinde düzensizlik,
 • Hormonal faktörler.

İDRAR VE YAŞ İLİŞKİSİ

Mesane kontrolünün gelişimi yaşla birlikte değişir. İlk 6 ay bir refleks sonucu mesane boşaltılır. 6-12 ay arası dönemde refleksler azalıp idrar miktarı artar. 1-2 yaş döneminde işeme sayısı günde 11’e kadar düşer. 3-5 yaş dönemine gelindiğinde ise bilinçli olarak algılanan mesane doluş hissi ortaya çıkar. İşeme arzusu hem bilinçsiz, hem de bilinçli olarak engellenebilir. Ortalama 4 yaş döneminde çoğu çocukta erişkin tipte idrar kontrolü gelişmiş olur.

İDRAR KAÇIRMANIN BERABERİNDE GETİRDİĞİ DURUMLAR

 • Anne-baba anlaşmazlığı
 • Anne-babanın boşanması/ayrılması
 • Aileden ayrılma
 • Kardeş doğumu
 • Okul ile ilgili problemler
 • Cinsel istismar

Gibi psikolojik durumların varlığında idrar kaçırma gerçekleşmesi ihtimali yüksektir.

 • Kabızlık
 • Kronik böbrek hastalığı (KBH)
 • Mesane disfonksiyonu
 • Diyabet
 • Obstrüktif uyku apnesi
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Hipertiroid

İDRAR KAÇIRMA DURUMU OLAN ÇOCUKLARDA TEMEL DEĞERLENDİRME

Öncelikle aile öyküsü, idrar kaçırma sıklığı, alt üriner sistem sorgulanması, işeme günlüğü, işeme bozuklukları gibi durumların değerlendirilmesi gereklidir. Daha sonra fizik muayene ve idrar analizini içermelidir. İşeme günlüğü; çocuğun içtiği sıvı çeşidi ve miktarı, işeme sıklığı, fonksiyonel mesane kapasitesi, dışkılama alışkanlığı, sıkışma ve idrar kaçırma epizodlarını gösterdiğinden tanıda önemli bilgiler sağlayarak idrar kaçırmanın altında yatan sebepleri bulmada hekime yardımcı olur.

İdrar kaçırma tedavisinde bir çok yöntem uygulanır.                 

 • Davranış modifikasyonu
 • Enüretik alarm
 • Farmakolojik tedavi
 • Anti-depresan ilaçlar

İDRAR KAÇIRAN ÇOCUKLARDA DAVRANIŞSAL TEDAVİ ÖNERİLERİ

 • Çocuğa rahatça idrarını yapabilmesi için çıkartılması kolay uygun alt çamaşırı ve pantolon giydirilmelidir.
 • Çocuğa idrarını tutmaması gerektiği açıklanmalı ve ikna edilmelidir.
 • İki saatte bir işemeye cesaretlendirilmeli, okulda birkaç kez tuvalete gitmesi önerilmeli, sıkışma ve kaçırma olmadan işemesi öğütlenmelidir. Ayrıca yatmadan mutlaka idrarını boşaltmalıdır.
 • Öğretmeni ile konuşularak hem onu işemesi için uyarması hem de tuvalete gitmesine kolaylık sağlaması istenmelidir.
 • Çocuğun sabah ve erken öğleden sonraki saatlerde serbestçe sıvı alımı sağlanmalı, sıvı alımı desteklenmelidir. Eğer çocuk sosyal aktivite ve spor faaliyetlerine katılmıyorsa akşam yemeği sonrası sıvı alımı minimalize edilmelidir.
 • Çocuk pelvik taban kaslarını tam olarak gevşeteceği pozisyonda tuvalete oturmalı, klozet dik pozisyonda, çocuk kapağı kullanılarak ve gerekirse ayaklarının altına bir tabure konularak askıda kalmayacak şekilde rahat oturmalı ve rahat şekilde boşaltımı gerçekleşmelidir.
 • Çocuğun diyeti gaitasını yumuşatacak şekilde düzenlenmeli, bol sebze ve kabuğuyla meyve gibi posalı yiyecekler tercih edilmelidir.
 • Çocuk fiziksel aktivite yapmaya yönlendirilmeli, uzun süre tv. vb. eşyalar ile meşgul olmamalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir